Översättning inom medicin – vad innebär det?

Medicinska översättningar utförs av specialutbildade facköversättare med mångårig kompetens inom det medicinska området. I Sverige finns både enskilda medicinska översättare och byråer som särskilt specialiserat sig på medicinska översättningar.

En del av översättarna arbetar med medicintekniska texter och andra med exempelvis texter relaterade till kardiologi, urologi eller farmakologi. Det är stor skillnad på att arbeta med texter som handlar om medicinsk grundforskning eller en manual för en viss patientgrupp. Därför behöver de medicinska översättarna vara specialiserade. Fördelen med en översättningsbyrå med medicin- och farmakologi-fokus är att de kan hjälpa kunde med alla delar av deras språkbehov även om det t.e.x rör både bruksanvisningar och programvara.

Nedan är en lista med exempel på medicinska texttyper:

 • Artiklar och avhandlingar
 • Medicinska läroböcker
 • Patientinfo
 • Bruksanvisningar för professionen eller patienter
 • Manualer för medicinsk utrustning
 • Produktlabels
 • Medicinska protokoll
 • Forskningsresultat
 • Journaler
 • Medicinska Webapps
 • Protokoll
 • Kliniska prövningar

Länkar för medicinsk översättning:
Medtrans (SFÖ:s arbetsgrupp för medicinsk terminologi)

Medibas (Kunskapsstöd för hälso- och sjukvård

Dopply översättningsbyrå (Översättningsbyrå medicin)

Medicinsk ordlista