Översättning inom medicin – vad innebär det?

Medicinska översättningar utförs av specialutbildade facköversättare med mångårig kompetens inom det medicinska området. I Sverige finns både enskilda medicinska översättare och byråer som särskilt specialiserat sig på medicinska översättningar. En del av översättarna arbetar med medicintekniska texter och andra med exempelvis texter relaterade till kardiologi, urologi eller farmakologi. Det är stor skillnad på att arbeta… Continue reading Översättning inom medicin – vad innebär det?

MEDICINSKA ÖVERSÄTTNINGAR – LIVSVIKTIGA ORD

Texter inom medicin och farmakologi ställer höga krav på översättarens kompetens och noggrannhet eftersom ämnet rör människor liv och hälsa. Med medicinska översättningar avses texter såsom kliniska studier, rapporter och patientjournaler men också t.ex. läkemedelsinformation, manualer för medicinsk utrustning eller gränssnitt för digitala tjänster inom vården. Det är centralt att all information återges helt korrekt… Continue reading MEDICINSKA ÖVERSÄTTNINGAR – LIVSVIKTIGA ORD