MEDICINSKA ÖVERSÄTTNINGAR – LIVSVIKTIGA ORD

Texter inom medicin och farmakologi ställer höga krav på översättarens kompetens och noggrannhet eftersom ämnet rör människor liv och hälsa. Med medicinska översättningar avses texter såsom kliniska studier, rapporter och patientjournaler men också t.ex. läkemedelsinformation, manualer för medicinsk utrustning eller gränssnitt för digitala tjänster inom vården. Det är centralt att all information återges helt korrekt och att översättaren har gedigen medicinsk kompetens.

VILKA ÄR MEDICINSKA ÖVERSÄTTARE?

I Sverige finns det ingen särskild utbildning eller certifiering för att en översättare ska kunna kalla sig medicinsk översättare. Kammarkollegiet auktoriserar översättare i Sverige men auktorisationen gäller endast generellt för översättningar mellan svenska och ett annat språk. Det finns ingen särskild auktorisation eller certifiering för själva ämnet såsom medicin.

Det är i stället så att vissa facköversättare väljer att inrikta sig mot att översätta enbart medicinska texter och kontinuerligt fördjupa sig inom ämnet medicin. Det är dessa professionella översättare som vanligtvis avses med medicinska översättare. Att det inte är en skyddad titel innebär att uppdragsgivaren bör välja översättningsbyrå med omsorg för medicinska texter. Det är viktigt att deras översättarteam verkligen har den kompetens och erfarenhet som krävs för att arbeta med medicinska texter. Detta oavsett om texten är avsedd för patienter eller professionen.

Välj därför att anlita en översättningsbyrå för medicinska översättningar som har specialiserade facköversättare med rätt nischkompetens inom det aktuella området.

RESURSER FÖR MEDICINSKA ÖVERSÄTTARE

För översättningar till svenska finns en rad olika resurser som används för att få en enhetlig och korrekt terminologi. Nedan är ett urval av källor som medicinska översättare använder i sitt dagliga arbete.

  • Fass ordlista
    Innehåller förklaringar av medicinska facktermer som används i de Fass-texter som framför allt riktar sig till vårdpersonal.
  • Karolinska Institutets ordbok MESH för svenska och engelska medicinska termer.
  • Medicinsk ordbok
    Registret är, enligt egen uppgift, det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi.

1 comment

Comments are closed.